info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon
  • Home
  • Nieuws
  • Wat als een gedaagde zich schuil houdt na een verstekvonnis

Wat als een gedaagde zich schuil houdt na een verstekvonnis

WAT ALS DE GEDAAGDE ZICH SCHUIL HOUDT NA EEN VERSTEKVONNIS?

Artikel 143 Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat de gedaagde die bij verstek is veroordeeld, daartegen verzet kan doen. Het verzet moet worden gedaan bij exploot van dagvaarding binnen vier (4) weken:

  • na de betekening van het verstekvonnis in persoon; of
  • na een door gedaagde in persoon gepleegde daad van bekendheid met het verstekvonnis; of
  • na tenuitvoerlegging van het verstekvonnis.


In de praktijk betekent dit – in het merendeel van de gevallen – dat de verzettermijn pas gaat lopen nadat het verstekvonnis in persoon aan de gedaagde is betekend. Betekening in persoon kan lastig tot onmogelijk zijn indien de gedaagde zich op de een of andere wijze schuil houdt waardoor betekening in persoon niet mogelijk is en de verzettermijn derhalve geen aanvang neemt.

Het verstekvonnis moet daarbij door een deurwaarder aan de gedaagde in persoon zijn betekend. Afgifte in persoon door de postbode doet de verzettermijn derhalve niet ingaan noch betekening door de deurwaarde aan een huisgenoot (art. 46 Burgerlijke Rechtsvordering) dan wel achterlating in een gesloten envelop door de deurwaarder (art. 47 Burgerlijke Rechtsvordering).

Voor de betekening in persoon door een deurwaarder werd Causa Vestra recent ingeschakeld door een advocatenkantoor.

Aan Causa Vestra werd het verzoek gedaan om de gedaagde, die zich in een civiele kwestie schuil had gehouden, op te sporen. Nu deze gedaagde, zoals in de praktijk vaker te doen gebruikelijk, niet meer woonachtig was op het in de Basisregistratie Personen (BRP; voorheen GBA) voorkomende adres, diende Causa Vestra haar onderzoeksmogelijkheden in te zetten om de werkelijke verblijfplaats van de gedaagde te achterhalen. Ook deze gedaagde had sporen van zijn werkelijke verblijfplaats nagelaten, zodat de particulier onderzoeker de gedaagde spoedig weer in het oog had.

Door nauw contact te onderhouden met de deurwaarder kon de particulier onderzoeker van Causa Vestra de deurwaarder naar de gedaagde leiden, die het verstekvonnis in persoon kon betekenen, zodat de verzettermijn een aanvang kon en duidelijkheid omtrent de rechtspositie wordt verkregen. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij een verstekvonnis tot ontruiming van een woning of bedrijfsruimte, zodat onverwachte en mogelijk dure verrassingen voor de eiser worden voorkomen.

Indien de gedaagde geweigerd had het afschrift van het verstekvonnis in ontvangst te nemen, dan zou dit zijn aangemerkt als betekening in persoon (art. 46 lid 3 Burgerlijke Rechtsvordering).

Mocht u derhalve met een verstekvonnis zitten met een gedaagde die zich schuil houdt, neem dan contact op met Causa Vestra (info@causavestra.nl) voor een oplossing!

Labels:, , ,

Laat een reactie achter

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015