info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

Bedrijfsdiefstal

Heeft u aanwijzingen, vermoedens of een onderbuikgevoel dat uw medewerker steelt van uw bedrijf? Kloppen de voorraden niet meer? Geeft uw werknemer extra kortingen aan klanten zonder kassabon? Dan is het verstandig om uit te laten zoeken wat er precies aan de hand is.

“Diefstal van geld en goederen zijn de meest voorkomende misdrijven binnen bedrijven.”

Snel en effectief handelen bij bedrijfsdiefstal

Met name het bedrijfsleven wendt zich tot Recherchebureau Causa Vestra.

 

Er zijn verschillende redenen aan te geven om een recherchebureau in te schakelen. De meest genoemde zijn:

  • Men kan snel actie ondernemen, vaak is een kleine aanwijzing al voldoende om een gedegen onderzoek op te starten
  • De opdrachtgever houdt de regie in eigen hand (vooral ten aanzien van wat er met de resultaten gebeurt)
  • De zaak komt veelal tot een oplossing
  • Negatieve publiciteit wordt voorkomen
  • Particuliere onderzoekers zijn effectiever

Daarnaast geeft uw bedrijf een duidelijk signaal af aan de werknemers dat bedrijfsdiefstal niet wordt getolereerd. Door adequaat op te treden en goede communicatie voorkomt u onrust onder uw werknemers. Na de diefstal kunt u, indien gewenst, in overleg met ons preventieve maatregelen nemen om bedrijfsdiefstal in de toekomst te minimaliseren.

Aanpak onderzoek:

  1. Analyseren van gegevens en starten vooronderzoek.
  2. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt en overlegd met u als opdrachtgever. Het is belangrijk dat in eerste instantie alleen u als opdrachtgever op de hoogte is van een aanstaand rechercheonderzoek. Dit voorkomt dat eventuele sporen worden gewist of dat werknemers onderling verklaringen afstemmen. Soms blijkt namelijk dat er sprake is van meerdere werknemers die betrokken zijn bij bedrijfsdiefstal.
  3. Wij kunnen gebruikmaken van de volgende onderzoeksmiddelen: heimelijk discreet aangebrachte camera’s, opnemen van verklaringen, observaties die ook in de nachtelijke uren kunnen plaatsvinden, proefaankopen etc.

In geval van een juridische procedure

Na het vaststellen van een bedrijfsdiefstal van de werknemer(s) worden in samenspraak met u vervolgstappen genomen. Op basis van de onderzoeksresultaten ontvangt u tevens een advies om verdere stappen te ondernemen. Recherchebureau Causa Vestra verzorgt desgewenst het confronterend gesprek met de werknemer en een rapportage van het verhoor. Het duidelijke rapport dat u van ons krijgt, kunt u gebruiken voor verdere juridische stappen. De ervaring leert ons dat partijen uiteindelijk veelal besluiten zonder inmenging van een rechter tot oplossing van de zaak te komen.

De onderzoeken worden in alle discretie uitgevoerd en vaak zijn de onderzoeksresultaten feitelijk verrassend.

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015