info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

Frauduleus ziekteverzuim

Heeft u vermoedens van ongeoorloofd ziekteverzuim of een ongeoorloofde ziekmelding van één van uw werknemers? Zegt uw onderbuikgevoel of ontvangt u signalen dat de zieke medewerker nevenactiviteiten verricht tijdens het ziekteverzuim of meer kan dan aan de bedrijfsarts kenbaar is gemaakt?

“Ongeoorloofd ziekteverzuim is onacceptabel en kost uw bedrijf geld. Als werkgever heeft u een gerechtvaardigd belang om een onderzoek naar dit mogelijk frauduleus ziekteverzuim te laten doen”

Gerechtvaardigd onderzoek

In ons onderzoek worden observaties verricht om de dagelijkse gang van zaken van uw zieke werknemer vast te stellen. De observaties worden in een rapportage vastgelegd en worden ondersteund middels beeldmateriaal.

Na het vaststellen van ongeoorloofd ziekteverzuim worden in samenspraak met u de mogelijke vervolgstappen besproken. Op basis van de onderzoeksresultaten ontvangt u tevens een advies om verdere stappen te ondernemen. Recherchebureau Causa Vestra kan ook het confronterende gesprek met de werknemer voor u verzorgen en maakt indien gewenst een rapportage van het verhoor.

In geval van een juridische procedure

Regelmatig vormt ongeoorloofd ziekteverzuim reden voor ontslag. Wij zijn als recherchebureau erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het onderzoeksrapport kunt u gebruiken als bewijsmateriaal in gesprekken of in een juridische procedure.

De onderzoeken worden in alle discretie uitgevoerd en vaak zijn de onderzoeksresultaten feitelijk verrassend.

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015