info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

Verhaalsonderzoek

Een verhaalsonderzoek is een onderzoek verricht door een van onze particulier onderzoekers waarbij de eigendommen van een natuurlijk- en/of rechtspersoon in kaart worden gebracht. Veelal is dit noodzakelijk als er sprake is van een vordering en/of vonnis. Wij maken hierbij gebruik van zowel interne als openbare bronnen. Wij ervaren dat schuldenaren steeds vaker volgens de traditionele openbare bronnen geen eigendommen op naam hebben staan. Des te meer reden voor ons om op pad te gaan voor onze opdrachtgever. Onze bevindingen kunnen soms zeer verrassend zijn.
Wij zijn gespecialiseerd in het boven water krijgen van heldere verhaalsinformatie.

Goede afweging maken

Een verhaalsonderzoek kan in veel gevallen een uitkomst bieden. De informatie die wij voor u achterhalen, bijvoorbeeld de vermogenspositie en verhaalsmogelijkheden, bieden u de mogelijkheid om tot een goede beslissing te komen voordat u daadwerkelijk (juridische) stappen onderneemt. Wij vinden het van groot belang dat u goed bent voorgelicht voordat er eventuele (juridische) procedures worden opgestart. Afhankelijk van de complexiteit van de vordering en de gang van zaken kan het nodig zijn om nauw overleg te voeren met een in overleg in te schakelen advocaat of gerechtsdeurwaarder.

Confrontatiegesprek

Causa Vestra wordt onder andere ingeschakeld door advocaten, kredietverstrekkers en vastgoedmakelaars om een confrontatiegesprek te houden met de schuldenaar. Onze ervaring is dat door een confrontatie met de schuldenaar dossiers een korte doorlooptijd hebben. Deze confrontatie gebeurt altijd in samenspraak met en conform de kernwaarden van de opdrachtgever.

Soorten verhaalsonderzoeken

We maken onderscheid tussen de volgende verhaalsonderzoeken:

 • standaard verhaalsonderzoek natuurlijke personen
 • uitgebreid verhaalsonderzoek natuurlijke personen
 • standaard verhaalsonderzoek rechtspersonen
 • uitgebreid verhaalsonderzoek rechtspersonen
 • standaard kredietwaardigheidsonderzoek natuurlijke personen
 • uitgebreid kredietwaardigheidsonderzoek natuurlijke personen
 • standaard kredietwaardigheidsonderzoek rechtspersonen
 • uitgebreid kredietwaardigheidsonderzoek rechtspersonen
 • steunvorderingsonderzoek
 • adresonderzoek
 • speciaal onderzoek

 

Wilt u een verhaalsonderzoek door ons laten verrichten of heeft u vragen over onze werkwijze? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015