info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

Onze werkwijze

Onze algemene werkwijze :

Intakegesprek en vooranalyse (gratis)

Een intakegesprek bij ons recherchebureau is altijd gratis. Bij het intakegesprek wordt in alle rust het probleem besproken en wordt er een vooranalyse gemaakt. Op basis van de vooranalyse maken wij een realistische inschatting van de te verwachten resultaten. Deze verwachte resultaten worden met u doorgenomen waarbij wij tevens onze algemene werkwijze betreffende het rechercheonderzoek zullen toelichten.

Plan van aanpak en offerte

Alleen als u overtuigd bent van onze aanpak van het probleem maken we een plan van aanpak en een offerte voor u. Ons plan van aanpak beschrijft helder welke acties wij uit zullen voeren om het gewenste resultaat te kunnen realiseren. Door deze manier van werken zult u van te voren weten wat onze aanpak is en zult u ten allen tijde de regie blijven houden.

Onderzoek/analyse

Na het tekenen van de opdrachtbevestiging gaan we voor u beginnen met het rechercheonderzoek. Tijdens het rechercheonderzoek is er overleg tussen u en een vaste rechercheur die u informeert over eventuele tussentijdse wijzigingen. Er kunnen namelijk altijd onverwachte zaken naar voren komen waar we dan samen met u op moeten anticiperen. Het spreekt voor zich dat u als onze opdrachtgever kan rekenen op discretie en volledige geheimhouding.

“Wij leveren denk- en maatwerk met de juiste opsporingsmiddelen en de juiste mensen”

Rapportage

Het eindresultaat van het rechercheonderzoek wordt u geleverd in een heldere rapportage aangevuld met bewijsmateriaal. Tevens nemen wij de gevonden resultaten met u door.

Eindgesprek/Evaluatie

Recherchebureau Causa Vestra hecht er veel waarde aan om haar diensten te verbeteren. Daarom vindt er na elk onderzoek een eindgesprek/evaluatie plaats met de opdrachtgever.

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015