Niet bij alle incidenten is het direct duidelijk wat de oorzaak van een voorval is. Als u voor verrassingen komt te staan, wilt u zo snel mogelijk heldere antwoorden krijgen! We kunnen u helpen met een objectief en zorgvuldig toedrachtsonderzoek.

Uiteenlopende claims of voorvallen roepen soms vragen op die nader onderzoek behoeven.

Soms is er sprake van fraude, een vorm van opzet, laksheid of een procedurefout. Wanneer u wél wilt weten wat er precies is gebeurd, kan een toedrachtsonderzoek uitkomst bieden.

“De gang van zaken zo snel mogelijk boven water krijgen.”

Voorbeelden zijn:

  • Geen geleverde goederen door een koeriersbedrijf, maar wel getekende pakbonnen
  • Brandschade
  • Schade aan bedrijfseigendommen
  • Inbraken in bedrijfspanden
  • Letselschade
  • etc.

Waarom een toedrachtsonderzoek?

U wilt gewoon weten wat er gebeurd is en ook om mogelijke voorvallen in de toekomst te vermijden. Soms is het van belang om exact te weten wat er zich precies heeft afgespeeld. Dit kan een principekwestie zijn maar ook natuurlijk voor de aansprakelijkheid en de mogelijke claims die daaruit voortvloeien.

Werkwijze toedrachtsonderzoek

In een toedrachtsonderzoek beoordelen we alle relevante informatie. We maken gebruik van persoonlijke gesprekken met medewerkers en externe partijen. We analyseren bescheiden die relevant zijn voor het onderzoek.  U kunt hierbij denken aan: het in kaart brengen van de locatie, weergegevens, analyseren digitale data zoals loggegevens, technisch onderzoek, aanwezigheidsregistratie, camerabeelden etc. Indien nodig maken we ook eventueel gebruik van gespecialiseerde partners. Waarheidsvinding, daar gaat het om.

Advies over vervolgstappen

Na het opstellen van de toedrachtsrapportage worden in samenspraak met u eventuele vervolgstappen besproken en genomen. U ontvangt op basis van de onderzoeksresultaten advies op maat.

De onderzoeken worden in alle discretie uitgevoerd en vaak zijn de onderzoeksresultaten feitelijk verrassend.