info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

Wat als een gedaagde zich schuil houdt na een verstekvonnis

WAT ALS DE GEDAAGDE ZICH SCHUIL HOUDT NA EEN VERSTEKVONNIS?

Artikel 143 Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat de gedaagde die bij verstek is veroordeeld, daartegen verzet kan doen. Het verzet moet worden gedaan bij exploot van dagvaarding binnen vier (4) weken:

  • na de betekening van het verstekvonnis in persoon; of
  • na een door gedaagde in persoon gepleegde daad van bekendheid met het verstekvonnis; of
  • na tenuitvoerlegging van het verstekvonnis.
Lees verder Geen Reacties

De zieke werknemer?!

Opdracht

Een van de werknemers van het bedrijf stelde al langere tijd arbeidsongeschikt te zijn ten gevolge van ziekte voor zijn werkzaamheden als monteur. De werknemer stelde te kampen met armletsel en als gevolg van de klachten en beperkingen daarvan zijn dominante rechterarm niet te kunnen gebruiken bij zijn werkzaamheden. Zulks werd ook bevestigd door de bedrijfsarts die de werknemer een aantal keren op controle had gezien.

Lees verder 1 Reactie

VOG-verklaring

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts) personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Lees verder Geen Reacties

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015