info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

Alimentatieonderzoek

Bij uw scheiding is bepaald dat u alimentatie (partner- en/of kinderalimentatie) moet betalen. Dit kan vele jaren als een zware last ervaren worden. Zaak is dan ook dat u alleen alimentatie betaalt wanneer u daartoe gehouden bent.

“Stop met onnodig alimentatie betalen.”

Heeft u het vermoeden dat u ten onrechte alimentatie betaalt, omdat uw ex-partner een relatie heeft en gaat samenwonen of al samenwoont? Heeft uw ex-partner werk gevonden of hebben uw kinderen een bepaalde leeftijd bereikt en kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien dan is dit een goede reden om een alimentatieonderzoek in te stellen.

 

Werkwijze alimentatieonderzoek

In een alimentatieonderzoek is het zaak om aan te tonen dat de economische situatie van uw ex-partner verbeterd is t.o.v. de situatie ten tijde van het bepalen van de hoogte van alimentatie in de beschikking van de rechter.

Dit kan verschillende redenen hebben:

 • Uw ex-partner vormt een economische eenheid met een nieuwe partner, dan wel woont samen als zijnde gehuwd. Voorwaarden hiervoor zijn bepaald in het artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede ontwikkeld in jurisprudentie. De voorwaarden zijn:
  • affectieve relatie
  • van duurzame aard
  • samenwonen als zijnde gehuwd
  • voeren van een gezamenlijke huishouding
  • wederzijdse verzorging
 • Uw ex-partner verdient vermoedelijk nu meer met werkzaamheden dan waar de beschikking op gebaseerd is.
 • Uw kinderen een bepaalde leeftijd (18/21 jaar) hebben bereikt en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Hoe gaan we te werk bij een alimentatieonderzoek?

1. Inventariseren/Intake

Onze rechercheur(s) zullen een persoonlijk intakegesprek met u aangaan waarbij zoveel als mogelijk informatie over uw ex-partner achterhaald wordt zoals:

 • foto’s
 • adressen
 • werkzaamheden
 • overige nuttige informatie

2. Opdrachtbevestiging

Na de intake zullen we de zaak bestuderen en een plan van aanpak opstellen welke met u kortgesloten wordt. Bent u het eens met deze aanpak dan worden de afspraken bevestigd met een opdrachtbevestiging. Zaken die binnen het plan van aanpak naar voren kunnen komen zijn:

 • aantonen inwoning bij nieuwe partner
 • aantonen economische eenheid
 • wijziging in inkomenspositie (bijv. verandering van werkgever)
 • verblijfsadres vaststellen
 • werkzaamheden(activiteiten) van nieuwe partner in kaart brengen

3. Handelen

Nadat de aanpak is geformaliseerd zullen we overgaan tot onze primaire werkzaamheden, zijnde:

 • Observeren en beeldmateriaal verzamelen;
 • digitaal rechercheonderzoek;
 • buurtverklaringen opnemen (wordt per zaak bekeken).

4. Rapporteren

Wij brengen u minimaal tweewekelijks op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het alimentatieonderzoek.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van alimentatieonderzoeken maar het is altijd de advocaat van u die met het bewijs aan de slag gaat en er dus ook achter moet staan. Het is dan ook zaak dat we tussentijds de advocaat voorzien van een concept rapportage/bevindingen zodat we eventueel tijdig kunnen bijsturen en de kosten op een efficiënte wijze weten te beheren. Mocht u nog niet voorzien zijn van een familierecht advocaat dan kunnen wij u hierbij adviseren.

5. Overdragen

Zodra wij in samenspraak met u en uw advocaat genoeg bewijs hebben weten te achterhalen dan maken wij een eindrapport op en dragen wij het dossier over aan u dan wel uw advocaat. Uw advocaat zal de verdere juridische stappen met u doornemen.

Wat zijn de kosten van een alimentatieonderzoek

Het is moeilijk van tevoren te zeggen wat een alimentatieonderzoek precies gaat kosten omdat simpelweg elke zaak anders is. Wij moeten zorgen dat er aangetoond wordt dat de situatie van uw ex structureel is, we moeten patronen vaststellen en dat kost tijd. Wij bespreken echter altijd van tevoren met u onze handelingen en de hiermee gepaard gaande kosten zodat u wel de controle blijft houden.

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015