info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

Verhaalsonderzoek

Een verhaalsonderzoek is een onderzoek waarbij de eigendommen van een natuurlijk- en/of rechtspersoon in kaart worden gebracht. Voor consumenten kunnen er situaties ontstaan dat u van iemand geld tegoed heeft en deze beweert niets te hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan een lening of alimentatie. Heeft u twijfels bij de bewering dan kan het zeker interessant zijn om een verhaalsonderzoek in te stellen naar deze persoon. Wij zijn gespecialiseerd in het boven water krijgen van heldere verhaalsinformatie.

Bent u van plan een lening met iemand af te sluiten dan kan een kredietwaardigheidsonderzoek uitkomst bieden. Wij brengen de actuele kredietwaardigheid van de persoon met wie u een lening af wilt sluiten helder voor u in kaart

Goede afweging maken

Een verhaalsonderzoek kan in veel gevallen een uitkomst bieden. De informatie die wij voor u achterhalen, bijvoorbeeld de vermogenspositie en verhaalsmogelijkheden, bieden u de mogelijkheid om tot een goede beslissing te komen voordat u daadwerkelijk stappen onderneemt. Wij vinden het van groot belang dat u goed bent voorgelicht voordat er eventuele procedures worden opgestart. Afhankelijk van de complexiteit van de vordering en de gang van zaken kan het nodig zijn om nauw overleg te voeren met een in overleg in te schakelen advocatenkantoor of gerechtsdeurwaarder.

Confrontatiegesprek

Causa Vestra wordt onder andere ingeschakeld door advocatenkantoren, kredietverstrekkers en vastgoedmakelaars om een confrontatiegesprek te houden met de schuldenaar. Onze ervaring en overtuiging is dat door een confrontatie met de schuldenaar dossiers een korte doorlooptijd hebben. Deze confrontatie gebeurt altijd in samenspraak met de opdrachtgever.

Soorten verhaalsonderzoeken

We maken onderscheid tussen de volgende verhaalsonderzoeken:

  • standaard verhaalsonderzoek natuurlijke personen;
  • uitgebreid verhaalsonderzoek natuurlijke personen;
  • standaard kredietwaardigheidsonderzoek natuurlijke personen;
  • uitgebreid kredietwaardigheidsonderzoek natuurlijke personen;
  • steunvorderingsonderzoek;
  • adresonderzoek; en
  • speciaal onderzoek.


Kernwoorden van onze doelstelling bij onze onderzoeken: broninkomsten, beslagmogelijkheden, huidig verblijfadres en curatele/insolventieregister.


Bijzonderheden: Waarheidsvinding door middel van internetonderzoek, onderzoek bij familie en/of kennissen van de schuldenaar via telefoongesprekken en/of mailverkeer.

Wilt u een verhaalsonderzoek door ons laten verrichten of heeft u vragen over onze werkwijze neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015