info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

De zieke werknemer?!

Opdracht

Een van de werknemers van het bedrijf stelde al langere tijd arbeidsongeschikt te zijn ten gevolge van ziekte voor zijn werkzaamheden als monteur. De werknemer stelde te kampen met armletsel en als gevolg van de klachten en beperkingen daarvan zijn dominante rechterarm niet te kunnen gebruiken bij zijn werkzaamheden. Zulks werd ook bevestigd door de bedrijfsarts die de werknemer een aantal keren op controle had gezien.

Het bedrijf had echter aanwijzingen dat de betreffende werknemer activiteiten zou verrichten die niet te rijmen leken te zijn met deze arbeidsongeschiktheid. Om die reden werd Causa Vestra ingeschakeld om een rechercheonderzoek in te stellen.

Opsporing

De particulier onderzoeker van Causa Vestra spoorde de betreffende werknemer op en heeft deze werknemer vervolgens een periode gevolgd.

Beroepsmatige observatie

Vervolgens bleek uit de beroepsmatige observatie van de particulier onderzoeker van Causa Vestra dat de betreffende werknemer een dagelijks ritme had en, in tegenstelling tot hetgeen hij aan de bedrijfsarts meldde, dagelijks zelf met een auto er lustig op los kon rijden naar een bedrijfspand op 25 kilometer gelegen van zijn woonadres.

Wat bleek verder, de werknemer verrichtte tijdens de periode van observatie stelselmatig zware sloop- en herstelwerkzaamheden met zijn dominante geblesseerde arm. Over deze nevenwerkzaamheden had hij zijn werkgever noch de bedrijfsarts sowieso geïnformeerd.

Onafhankelijke rapportage

De particulier onderzoeker van Causa Vestra heeft de activiteiten (in het bijzonder het autorijden en het verrichten van de nevenwerkzaamheden) van de werknemer gedurende een periode op rechtmatige wijze ook op beeld- en filmmateriaal vastgelegd. Van zijn objectieve waarneming heeft de particulier onderzoeker van Causa Vestra vervolgens een onafhankelijk rapport opgesteld voorzien van het beeld- en filmmateriaal en aan de opdrachtgever overhandigd.

Het einde

Causa Vestra heeft van de opdrachtgever begrepen dat er naar aanleiding van rapport van Causa Vestra een gesprek met de werknemer is gevoerd. De arbeidsovereenkomst tussen partijen is inmiddels met wederzijds goedvinden geëindigd wegens een zodanige verstoring van de arbeidsverhouding dat van de werkgever in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Labels:, ,

Reacties (1)

  • Avatar

    GH Doorenbos

    |

    Vermoeden is er dat zieke vrachtwagenchauffeur tijdens zijn ziekteverzuim wel aan het rijden is voor een transportbedrijf. Kunt u mij ern offerte doen voor een opsporing incl. beelden zodat wij bewijzen hebben ?

    Reply

Laat een reactie achter

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015