info@causavestra.nl 010-2262015
CAUSA-VESTRA-RECHERCHE-_logo logo-ministerie-ribbon

Tarieven Incasso

Elke zaak is een zaak op zich. voor wat betreft de tarieven incasso wordt bij het in behandeling nemen van het dossier een inschatting gemaakt van de verhaalsmogelijkheden en komen hierna met een voorstel richting u. Dit kan puur en alleen de BGK(buitengerechtelijke kosten) zijn met een minimum van € 40,00 excl. BTW maar kan ook een combinatie zijn met een percentage van het geïnde bedrag.

Geen dossierkosten, geen voorschotten bij aanvang!

Wij hanteren geen voorschotten en/of dossierkosten.

Kosten derden

Wij maken gebruik van externe partijen (derden) mocht dit noodzakelijk zijn. Wanneer dit het geval is zijn hier kosten aan verbonden. Voordat externe partijen voor ons aan het werk gaan worden de kosten helder aan u voorgelegd en zal hier alleen gebruik van worden gemaakt na uw expliciete toestemming.

“Wij hanteren een duidelijk en persoonlijk beleid“

Ervaren

Door het combineren van verschillende disciplines op het gebied van rechercheonderzoeken en juridische know-how weten wij zaken op te lossen die anderen laten liggen.

Analyserend

Elk rechercheonderzoek wordt op voorhand zorgvuldig doorgenomen met de opdrachtgever en zowel juridisch als op haalbaarheid getoetst. Waarom? U weet dan waar u aan toe bent.

Doeltreffend

Door onze gedrevenheid te combineren met onze eigen methodiek en expertise weten wij zeer doeltreffend te zijn in onze rechercheonderzoeken.

“Uw zaak is onze zaak”

info@causavestra.nl

010-2262015